http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1114/205003260_502917714373568_474169121017715166_n_copy.jpgDnia 18.06.2021 panie Zuzanna Szarkowska- Czeczko i p. Marta Januszkiewicz wraz z przedstawicielami szkolnej drużyny #SuperKoderów, tj.: Kamilem i KubÄ… udali siÄ™ do SP w Geniuszach w celu przeprowadzenia zajęć warsztatowych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu. Tematem przewodnim zajęć byÅ‚y wakacyjne wÄ™drówki. Podczas 60 minut uczniowie klas I-III mieli możliwość poznania zasad obsÅ‚ugi robotów edukacyjnych – Ozobotów. Wspólnie z #SuperKoderami stworzyli dla nich kreatywne trasy, uzupeÅ‚nione o kody. Podczas prezentacji jazdy Ozobotów nie mogÅ‚o zabraknąć braw, gdyż każdy zespóÅ‚ Å›wietnie wykonaÅ‚ zadanie. Na zakoÅ„czenie zajęć każdy otrzymaÅ‚ sÅ‚odkÄ… niespodziankÄ™. Serdecznie dziÄ™kujemy za zaproszenie p. dyrektor SP w Geniuszach-Katarzynie Szafran oraz  p. Bożenie Łubnickiej.

Galeria

Drużyna #SuperKoderów