https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1116/203155941_262923588943681_7713674357099528861_n_copy.jpgUczniowie uczęszczający na Koło Regionalne realizują w tym roku Program edukacji regionalnej i patriotycznej  „Miejsca nam bliskie”. Dzięki niemu poznają i utrwalająwiedzę o Polsce, wsiach, w których mieszkają, Sokółce, jako miejscu ich nauki oraz ludziach i instytucjach pełniących ważną rolę w życiu społecznym naszego środowiska.W klasie mamy Kącik Regionalny obrazujący w pigułce kulturę regionu. Wśród nich są przedmioty codziennego użytku stosowane w dawnym gospodarstwie domowym, do pracy w polu, dawne stroje Podlaskie, itp. Zgromadzone pamiątki stanowią ciekawą bazę dydaktyczną edukacji regionalnej.Aby urozmaicić zdobywanie i pogłębianie wiedzy o małej ojczyźnie uczniowie szukali informacji na stronach internetowych, w czasie wycieczek po regionie i naszym mieście. Przygotowali mini album o Sokółce, a swoją wiedzę o regionie sprawdzali w czasie gry regionalnej przygotowanej przez uczniów  uczestniczących w poprzedniej edycji. W ten sposób realizowali główny cel Koła Regionalnego, czyli kształtowanie poczucia własnejtożsamości regionalnej, wyposażenie w zasób wiedzy o własnym regionie – jegorealiach geograficznych, etnograficznych i kulturowych oraz przygotowanie do identyfikacji z„małą ojczyzną".

Galeria

Katarzyna Zalewska