http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1112/1624344721816_copy.jpgDnia 21.06.2021 w naszej placówce gościliśmy wyjątkowych gości, mianowicie p. Barbarę Sawicką, prezesa Sokólskiego Koła Podlaskiego Związku Niewidomych w Sokółce oraz p. Marcina Popiołka. Nadrzędny cel spotkania stanowiło zapoznanie całej społeczności szkolnej z ograniczeniami, z którymi osoby niewidome i słabo widzące spotykają się w życiu codziennym. Pan Marcin w ciekawy sposób opowiedział o sposobach pomocy osobie niewidomej. Podczas części warsztatowej spotkania nasi uczniowie mieli możliwość wczuć się w rolę osoby niewidomej, czy zapoznać się z rozwiązaniami technicznymi umożliwiającymi osobom z dysfunkcją wzroku samodzielne funkcjonowanie.  Z całą pewnością nabyte umiejętności ułatwią nam wszystkim nawiązanie poprawnych relacji z osobami niewidomymi.

Galeria 

Marta Januszkiewicz