http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1129/img_20210514_112000_copy.jpgW II półroczu roku szkolnego2020/2021 w SOSW w Sokółce zrealizowany został projekt eTwinning „Zabawy książkami” we współpracy w placówkami edukacyjnymi z Turcji. Nasz Ośrodek był jedyną placówką z Polski.

Jak sama nazwa wskazuje projekt „Zabawa książkami” miał na celu zabawę z książką oraz treściami w nich zawartymi. Miał promować czytelnictwo. Drugim celem było wykonanie zabawki nawiązującej do utworu lub jego bohaterem. Realizacja projektu miała również na celu rozwijanie zdolności kreatywnych i motorycznych uczniów oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami TiK podczas realizacji zadań projektowych oraz w procesie edukacji ogólnie.

Podsumowaniem projektu był Escape Room pt „Znajdziesz mnie w bibliotece”.

 Przez całe II półrocze roku szkolnego 2020/2021 partnerzy pozyskani do realizacji projektu czytali z własną interpretacją wybrane przez koordynatorki utwory literackie. Naszym uczniom czytali: Pan Starosta Piotr Rećko, Pan Komendant Powiatowy Policji w Sokółce- podinspektor Sławomir Kołakowski, Pani Dyrektor Elżbieta Szomko, Pani Kierownik Beata Tur, Pani Monika Szyszko –bibliotekarka z Biblioteki Oddziału Dziecięcego w Sokółce oraz pani Katarzyna Fiedorowicz z biblioteki w Kuźnicy, Pani pielęgniarka Beata Cyuńczyk –Paszko, pani Aneta Kostro –mama naszej uczennicy, pani Katarzyna Zalewska –nauczycielka języka polskiego w naszej szkole oraz nasz znajomy ksiądz Tomasz Łapiak. Z racji na to, że projekt był realizowany w okresie pandemi Covid-19, nie mogliśmy zaprosić partnerów do naszej placówki, poprosiliśmy aby swój występ –czytanie, nagrali na pendrive. Wszyscy postarali się, aby ich interpretacja tekstu była wyjątkowa i niepowtarzalna.

 Tytuły utworów zostały dobrane w taki sposób, aby za pomocą metody biblioterapii pomóc uczniom odnaleźć się w trudnych sytuacjach życia codziennego. Poruszone zostały problem nieśmiałości, łakomstwa, akceptacji, konieczności słuchania starszych, wiary we własne możliwości, poczucia bycia sobą w każdej sytuacji, zasady obchodzenia się z książkami.

Działania projektowe przebiegały dwutorowo: pierwszym było zapoznanie z lekturą, rozmowa o poruszanym problemie i zadania nawiązujące do treści utworu a drugim- wykonanie zabawki do książki. W realizacji projektu udział wzięli uczniowie klas: VI-VII A SPU z p. Moniką Mróz, V-VII SPU z p. Agnieszką Ambrożko, VI-VII B z p. Martą Januszkiewicz, III-VII SPU z p. Zuzanną Szarkowską-Czeczko, I-II SPU z p. Julitą Nelke, I-III SPL z p. Urszulą Drewniak oraz przedszkolaki z p. Moniką Grusznis i p. Sylwią Szomko. Każda klasa miała przydzielony inny tytuł książki, niektóre z nich zapoznały się z dwoma utworami. Realizacji celów projektu posłużyły utwory: „Bardzo głodna gąsienica” i „Kameleon” E. Carle; „Albert Le Blanc” N. Butterworth; „Rikuś i Anusia” G. van Genechten; „Przygody kota Filemona” S. Grabowski, M. Nejman; „Clifford. Wielki czerwony pies” N. Bridwell; „Elmer D. Mckee”, „Kapelusz Pani Wrony” D. Parlak; „Mysz, która chciała być lwem” R. Bright oraz książka z instrukcjami origami, według której zostały przeprowadzone warsztaty. Każda z grup uczniów poznawała treść książki na swój sposób, dopasowany do własnych możliwości. Stałą częścią było obejrzenie nagrania z czytania lektury oraz wykonanie zabawki do książki. Reszta to pomył organizatorek na wykorzystanie gier planszowych i ruchowych, kart pracy, kół fortuny, chmur wyrazowych, puzzli, quizów wiedzowych, narzędzii TiK: kodów qr, aplikacji WordWall, Kahoot, generatora rebusów, wykreślanek i puzzli oraz innych przydatnych ciekawych aplikacji. Uczniowie i przedszkolaki wykonali zabawkę za pomocą różnorodnych technik plastycznych z zachowaniem zasady, że jest ona przestrzenna. W trakcie realizacji projektu pracowali techniką kolażu, z wykorzystaniem mas sensorycznych, kleili, rysowali, malowali, wycinali, zapinali i rozpinali zamki, łączyli kropki, dotykali i manipulowali na różnych powierzchniach sensorycznych. Uczestniczy zmierzyli się z zadaniami polisensorycznymi, plastyczno-technicznymi oraz logicznymi.

To przełożyło się na sukces końcowy: wszyscy wiedzą, że czytanie książek może być ciekawym sposobem spędzania czasu, znają i nazywają bohaterów, opowiadają o ich przygodach, doświadczyli poczucia sukcesu zmagając się z zadaniami dotyczącymi treści utworów. Swoją pracą przyłożyli się do stworzenia wystawy prac zorganizowanej w gablocie szkolnej, wzrosły ich umiejętności w zakresie posługiwania się wybranymi narzędziami TiK oraz rozwinęli swoją kreatywność i sprawność motoryczną. Bez wątpienia możemy stwierdzić, że zadania i cele projektowe zostały wykonane w 100%.

W trakcie realizacji projektu wybrani uczniowie uczestniczyli w spotkaniu online z przedszkolakami z różnych placówek edukacyjnych z Turcji. Nauczyciele koordynatorzy uczestniczyli online w spotkaniach roboczych dla koordynatorów.

Spotkania odbywały się w języku angielskim, funkcję tłumacza pełniła Pani Zuzanna Szarkowska-Czeczko oraz Pan Zenon Muszyński, któremu dziękujemy i liczymy na współpracę przy kolejnych projektach.

Dokumentacja przebiegu projektu znajduje się na platformie roboczej TwinSpace, portalu eTwininng. Tam też oglądaliśmy efekty pracy naszych partnerów oraz plik, w którym są zaprezentowane nasze prace –zabawki w prezentacji 3D w programie Emaze. 

Serdecznie dziękujemy: naszym partnerom Panu Staroście: Piotrowi Rećko, Panu Komendantowi: Sławomirowi Kołakowskiemu, Pani Dyrektor Elżbiecie Szomko, Pani Kierownik Beacie Tur, Paniom Policjantkom zaangażowanym w realizację projektu: Annie Olechnowicz i Paulinie Olechno, Oficer Prasowej Ewelinie Wiśniewskiej, paniom Bibliotekarkom: Katarzynie Fiedorowicz oraz Monice Szyszko, pani pielęgniarce Beacie Cyuańczyk- Paszko, Ks. Tomaszowi Łapiakowi, Pani Anecie Kostro, Pani Katarzynie Zalewskiej za piękne interpretacje dzieł, za chęć pomocy, za entuzjazm oraz serce włożone w logistyczne opracowanie całej kampanii. Wszystkim którzy nas wspierali dobrym słowem, pomocą techniczną w trakcie przygotowywania wystawy, przeprowadzania zajęć - również serdecznie dziękujemy. 

Galeria 

Koordynatorzy projektu: Urszula Drewniak, Zuzanna Szarkowska-Czeczko