http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Niech żyjÄ… wakacje, niech żyje pole, las

   I niebo i sÅ‚oÅ„ce, wesoÅ‚y ,wolny czas!”

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1126/dsc_6457_copy_copy.jpgW dniu 25.06.2021 r. punktualnie o godz. 9.00 , gdy zabrzmiaÅ‚  szkolny dzwonek, w SOSW w SokóÅ‚ce odbyÅ‚o siÄ™ uroczyste zakoÅ„czenie roku szkolnego, w którym wziÄ™li  udziaÅ‚  uczniowie, rodzice, oraz kadra pedagogiczna.  DziÅ› po dziesiÄ™ciu miesiÄ…cach wytężonej pracy  uczniowie i nauczyciele spotkali siÄ™ po raz ostatni, by podsumować i zakoÅ„czyć rok szkolny 2021/2021. ByÅ‚y Å›wiadectwa, dyplomy, kwiaty ,podziÄ™kowania i Å‚zy wzruszenia.

Zgromadzonych powitaÅ‚a pani Dyrektor OÅ›rodka – Elżbieta Szomko i pani Kierownik internatu- Beata Tur. ZakoÅ„czenie roku szkolnego swojÄ… obecnoÅ›ciÄ… uÅ›wietniÅ‚ również Starosta Sokólski- p. Piotr Rećko, który wrÄ™czyÅ‚ nagrody i Å›wiadectwa najlepszym uczniom.  Kolejnym punktem uroczystoÅ›ci byÅ‚o rozdanie przez wychowawców klas Å›wiadectw i nagród książkowych absolwentom koÅ„czÄ…cym w tym roku naszÄ… szkoÅ‚Ä™ oraz uczniom  koÅ„czÄ…cym etapy edukacyjne.

Po części oficjalnej nasi absolwenci i uczniowie koÅ„czÄ…cy etapy edukacyjne zÅ‚ożyli uroczyste Å›lubowanie. MiÅ‚Ä… niespodziankÄ…  byÅ‚ wystÄ™p artystyczny w wykonaniu uczniów, dedykowany wszystkim zebranym.

Na zakoÅ„czenie Dyrektor OÅ›rodka p. Elżbieta Szomko życzyÅ‚a wszystkim uczniom aby nadchodzÄ…ce wakacje byÅ‚y sÅ‚oneczne, peÅ‚ne niezapomnianych wrażeÅ„, wielu podróży, bezpiecznych przygód, odpoczynku oraz dobrej zabawy.

Uczniowie wraz z rodzicami i wychowawcami rozeszli się do klas, aby odebrać wyczekiwane świadectwa.

Żegnaj Szkoło - Witajcie Wakacje !

Galeria