http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logotypy-pkolonii_2.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1132/211360011_343305437197673_2052530865796289591_n_t2.jpgCzwartek na póÅ‚koloniach obfitowaÅ‚ w wiele atrakcji. DzieÅ„ rozpoczÄ™liÅ›my od gier zespoÅ‚owych ćwiczÄ…cych wspóÅ‚pracÄ™ i zasady kulturalnego wspóÅ‚zawodnictwa. GÅ‚ówna atrakcja dnia czekaÅ‚a na nas w Stadninie Koni w KraÅ›nianach. Na Å‚onie natury, wÅ›ród zwierzÄ…t i zieleni zjedliÅ›my Å›niadanie, które smakowaÅ‚o nam wyjÄ…tkowo. ZajÄ™cia z hipoterapii, bezpoÅ›redni kontakt ze zwierzÄ™tami pozwoliÅ‚y mam zrelaksować siÄ™, nabrać pewnoÅ›ci siebie, uwierzyć w swoje możliwoÅ›ci. Wszyscy byli chÄ™tni do jazdy konnej, a oczekujÄ…c na swojÄ… kolejkÄ™ obserwowaliÅ›my przyrodÄ™, korzystaliÅ›my z urzÄ…dzeÅ„ terenowych i sprzÄ™tu sportowego.

Po zajęciach z hipoterapii czekała na nas kolejna atrakcja-warsztaty sztuk cyrkowych: kręcenie talerzami, ekwilibrystyka na linie, żonglerka. Pod czujnym okiem sztukmistrza opanowywaliśmy podstawy tej sztuki. To było doskonałe ćwiczenie naszej cierpliwości i wytrwałości w osiąganiu celu.

ZajÄ™cia w plenerze trwaÅ‚y dalej. PrzyszedÅ‚  czas na zabawy z chustÄ… animacyjnÄ…, a ponieważ jest to wspaniaÅ‚y przyrzÄ…d do ćwiczeÅ„ ciaÅ‚a i ducha puÅ›ciliÅ›my wodze fantazji.

Obiad prosto z ogniska smakowaÅ‚ wyÅ›mienicie i pozwoliÅ‚ zregenerować nam siÅ‚y. PeÅ‚ni wrażeÅ„ i pozytywnych emocji wróciliÅ›my do oÅ›rodka, by kontynuować wspólnÄ… zabawÄ™ na zajÄ™ciach z hydromasażu i zabawach przy muzyce.

Zdjęcia

Katarzyna Zalewska

Dorota Kozaczyńska