http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logotypy-pkolonii_2.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1130/210687596_343381320523418_2409943783192533213_n_t2.jpgWśród wielu czynników wpływających na ogólny rozwój dziecka ważna jest rola muzyki. Działania muzyczne nie tylko rozwijają zainteresowania i uzdolnienia artystyczne, lecz także kształtują umiejętność pracy w zespole, pewność siebie i aktywność twórczą. Uczą pokonywania stresu, kształtują wrażliwość młodego człowieka. W dn. 2.07.2021r. Podopieczni Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” pod czujnym okiem Pani Kasi mieli okazję „bawić się muzyką”: uczestniczyć w zabawach muzyczno – ruchowych, śpiewać, grać na dzwonkach i instrumentach perkusyjnych. Gorące rytmy muzyki połączone ze świetną zabawą doskonale aktywizowały podopiecznych. Udział w zajęciach okazał się prawdziwą przyjemnością.

Kolejnym istotnym elementem dzisiejszych zajęć podczas półkolonii okazały się również zajęcia plastyczne, które przebiegały pod hasłem: ”Bezpieczne wakacje’ i miały charakter zmagań konkursowych. Były one poprzedzone pogadanką na temat zagrożeń i możliwości ich uniknięcia w czasie letniego wypoczynku. Zasygnalizowano, że wszyscy niezależnie od tego, czy spędzają ten czas w miejscu zamieszkania, czy na zorganizowanych wyjazdach, zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przedstawiono sytuacje stwarzające realne zagrożenie w trakcie zabaw nad wodą. Uczulono podopiecznych na nieuczciwe lub podejrzane zachowania się obcych osób względem dzieci. Przypomniano, jak ważne jest stosowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, szczególnie po zmroku pieszych i rowerzystów. Zwrócono uwagę na konieczność noszenia elementów odblaskowych. Uświadomiono dzieciom, że przestrzeganie określonych reguł i zachowanie zdrowego rozsądku w trakcie wolnych dni od szkoły nie wykluczy, ale pozwoli ograniczyć ryzyko przykrych sytuacji. Miłym zaskoczeniem dla wychowawców był fakt, że podopieczni mają tak dużą wiedzą na temat pożądanych zachowań. Pogadanka przebiegła w miłej atmosferze.

Uczniowie tworząc prace konkursowe angażowali się całym sobą, pobudzając wszystkie zmysły. I chociaż nie wszyscy wykazują uzdolnienia plastyczne, to istotne było ich zaangażowanie i radość czerpana z tworzenia pracy plastycznej. Dzisiejsze zajęcia plastyczne przeprowadziły naszych podopiecznych przez świat pełen różnorodnych barw, kształtów, faktur, narzędzi i materiałów. Powstały małe „dzieła sztuki”. Z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu.

W trakcie zajęć artystycznych odbywały się również indywidualne zajęcia z zakresu integracji sensorycznej.

Zdjęcia

Katarzyna Dylewska

Ewa Wińska

Małgorzata Hołownia-Iwanow

Beata Mozolewska