https://www.soswsokolka.pl/images/logotypy-pkolonii_2.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1133/208303874_340956007432616_4752646963238540592_n_t2.jpg28.06.2021r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. J. Korczaka w Sokółce 20. osobowa grupa podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce warsztatami i zajęciami specjalistycznymi rozpoczęła dwutygodniowe  półkolonie. Zajęcia grupowe oraz indywidualne prowadziła wykwalifikowana kadra. Tematyka była różnorodna i dostosowana do potrzeb podopiecznych.

Zajęcia polisensoryczne w Sali Doświadczania Świata miały na celu rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, kształtowanie wrażliwości podopiecznych na bodźce wzrokowe, słuchowe, dotykowe i zapachowe, likwidowanie zaburzeń sensorycznych, rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała oraz przestrzeni. Zajęcia umożliwiały uczestnikom kontakt z różnymi zjawiskami i doznaniami za pomocą wszystkich zmysłów dzięki dźwiękom, zapachom, fakturom, kolorom. Zajęcia zostały przeprowadzone przez Panią Martę Kulmaczewską.

Z indywidualnych zajęć integracji sensorycznej skorzystało 4. dzieci pod kierunkiem Pani Elżbiety Januszko – Szymaniuk. W ich wyniku wychowankowie przyjmowali prawidłową postawę w wyznaczonej pozycji, usprawniali koordynację wzrokowo – słuchowo – ruchową oraz równowagę. Wpłynęło to na ich poprawę sprawności i wydolności fizycznej.

Zajęcia rekreacyjno-sportowe zorganizowane przez Panią Iwonę Gieniuisz  miały na celu zachęcanie do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. Główną formą były gry oraz zabawy zespołowe: ringo, dwa ognie, babington.

Teatralne zajęcia prowadzone przez Panią Małgorzatę Hołownia – Iwanow miały na celu integrację grup, rozwijanie kreatywności wśród podopiecznych, wyobraźni i poczucia sukcesu. Uczestnicy zajęć mieli możliwość  wcielania się w różne role i tworzenie własnego dialogu. Pobudzali swoją twórczość aktywność poprzez swobodne improwizacje ruchowe do wybranej muzyki z wykorzystaniem kolorowych wstążek. Wyrażali swoje emocje i uczucia przez taniec.

Zdjęcia

Kolejne dni – kolejne doświadczenia w nowych miejscach. Relacja już jutro!