http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logotypy-pkolonii_2.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1131/210965838_341770660684484_5756132930847309190_n_t2.jpg

W dniu 29czerwca 2021 roku dzieci wyjechaÅ‚y do Augustowa, skÄ…d wypÅ‚ynęły z portu statki em-katamaranem „Swoboda” w rejs do Studzienicznej. Trasa wiodÅ‚a rzekÄ… NettÄ…, nastÄ™pnie przez Jezioro Necko, rzekÄ™ KlonownicÄ™, Jezioro BiaÅ‚e, które Å‚Ä…czy z Jeziorem Studzienicznym zabytkowa Å›luza Przewięź.  Podopieczni mogli podziwiać piÄ™knÄ… przyrodÄ™ oraz niezwykÅ‚ość KanaÅ‚u Augustowskiego. ZaciekawiÅ‚y ich liczne atrakcje turystyczne widoczne na brzegu Jeziora Necko: plaże z pomostami, żaglówki, motorówki, wyciÄ…g nart wodnych, oÅ›rodki wczasowe. Na miejscu koloniÅ›ci zwiedzili murowanÄ… kapliczkÄ™ ze sÅ‚ynÄ…cym Å‚askami obrazem Matki Boskiej StudzieniczaÅ„skiej.

W czerwcu 1999r. Sanktuarium w Studzienicznej odwiedziÅ‚ Papież Jan PaweÅ‚ II, a na pamiÄ…tkÄ™ tego wydarzenia wzniesiono tu pomnik naszego rodaka. W pobliżu znajduje siÄ™ studnia z cudownÄ… wodÄ…, która leczy choroby oczu. NastÄ™pnie wycieczkowicze zwiedzili zabytkowy drewniany koÅ›cióÅ‚ ozdobiony porożami dzikich zwierzÄ…t. Wszystkich zachwyciÅ‚ ten wyjÄ…tkowy, malowniczy póÅ‚wysep poÅ‚ożony nad Jeziorem Studzienicznym. NastÄ™pnie koloniÅ›ci autobusem pojechali do Augustowa na smaczny obiad w Restauracji „Å»agielek”. Wszyscy zadowoleni i peÅ‚ni wrażeÅ„ wrócili do SokóÅ‚ki.

Zdjęcia

Elżbieta Januszko-Szymaniuk

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania

Osób NiepeÅ‚nosprawnych

„Pod SkrzydÅ‚ami”