http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1138/199861935_939923143467867_5361101353008791969_n_copy.jpgPrzez dwa tygodnie czerwca z naszej szkole królował Challenge „Niebieskie motyle”.  Każdego dnia na korytarzu szkolnym pojawiali się uczniowie poszczególnych  klas ubrani na niebiesko, nominowani przez kolejnych uczestników. Niebieski jest kolorem symbolicznym dla autyzmu,  dlatego też w każdej klasie, pojawiały się niebieskie motyle w każdej ilości jako symbol challengu.         

Społeczność Ośrodka aktywnie zaangażowała się w zadania związane z akcją:  wycinała, naklejała, malowała pędzlem, ręką, układała z kubeczków na macie,  budowała z klocków. niebieskie motyle i nominowała kolejnych uczestników. W akcji udział brały wszystkie klasy z nauczycielem wychowawcą lub z nauczycielami kreatywności, grupy internackie z wychowawcami, drużyna harcerska wraz z drużynową i przyboczną.

Swoje „niebieskie motyle” stworzyła również Pani Dyrektor Elżbieta Szomko, która nominowała niezawodnego Pana Starostę Piotra Rećko, który włączył się w akcję wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego  w Sokółce.             

 Pomysłodawcą akcji był Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Jarosłowiu. Celem akcji było poszerzanie świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom. Swoim zasięgiem akcja objęła całą Polskę. Efekty działań osób i instytucji nominowanych można zobaczyć na profilu fb OSW Jarosław. 

Facebook: https://www.facebook.com/osw.jaroslaw/. Na profilu fb OSW w Jarosławiu oraz na profilu fb SOSW Sokółka są dostępne zdjęcia z przebiegu akcji w naszym Ośrodku.

JESTEŚMY Z WAMI NIEBIESKIMI MOTYLAMI!

Galeria

Zuzanna Szarkowska- Czeczko