http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logotypy-pkolonii_2.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1139/214331186_534311501332551_9113750977834962689_n_t2.jpgW dziewiątym słonecznym dniu półkolonii odbyła się wycieczka do Białowieży. Uczestnikami była 20-osobowa grupa podopiecznych Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami”. Celem wycieczki było m.in.: zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo-Leśnego oraz Rezerwatu Pokazowego Żubrów, poznanie środowiska Białowieskiego Parku Narodowego, obserwacja przez uczestników środowiska przyrodniczego oraz profilu glebowego, poszerzanie  wiadomości na temat parków narodowych oraz metod ochrony nieskażonej cywilizacją przyrody.

Pierwszym punktem wycieczki było Muzeum Przyrodniczo-Leśne Białowieskiego Parku Narodowego. Tam podopieczni zgłębili tajemnice przyrody i historię Puszczy Białowieskiej oraz wielowiekową działalność człowieka na tym terenie. Wszystkie zagadnienia przyrodnicze prezentowane były przez przewodników według bloków problemowych za pośrednictwem realistycznych makiet przedstawiających zwierzęta, grzyby, rośliny w ich naturalnych środowiskach z wykorzystaniem wielu środków ekspresyjnego wyrazu: światło sceniczne, dźwięki (jak naturalne odgłosy ptaków, dużych ssaków), wielkoformatowe, barwne fotografie. Dzięki środkom ekspresyjnym przekazu tj. dźwięk, obraz i przestrzeń podopieczni bardziej zapamiętali prezentowany materiał.

Następnym punktem naszej wyprawy było zwiedzanie Rezerwatu Pokazowego Żubrów, gdzie zwierzęta eksponowane były w półnaturalnych warunkach, w dużych zagrodach pokrytych naturalną roślinnością. Wielką radość przeżyli uczestnicy w rezerwacie, kiedy zobaczyli prawdziwe: żubry, koniki polskie typu tarpan, łosie, jelenie, sarny, dziki, żubronie (krzyżówka żubra z bydłem domowym), wilki i rysie.

Następnie pełni wrażeń pojechaliśmy na obiad do Centrum Integracyjno-Wypoczynkowego „Ostoja – Pasibrzuch”. Tam zostaliśmy ugoszczeni pysznym posiłkiem. Po obiedzie pełni nowych doświadczeń i wrażeń wyruszyliśmy w drogę powrotną do Sokółki, gdzie czekał na nas przepyszny słodki poczęstunek w postaci lodów.

Zdjęcia

Marta Kulmaczewska