Dyrektor SOSW zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego na doposażenie, adaptację i poprawę standardu funkcjonującej stołówki Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce (pomieszczenie kuchni właściwej)

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Przedmiar prac sanitarnych

Przedmiar prac budowlanych

Przedmiar prac elektrycznych

Projekt umowy, protokół