http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/nowy_obraz_1.jpgZ dumą informujemy, że działania realizowane w naszej szkole z inicjatywy nauczycielek p. Urszuli Drewniak i p. Zuzanny Szarkowskiej-Czeczko pod nazwą „Na tropie zagadek - escape room w edukacji szkolnej” zostały docenione przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Działanie uznane zostało za przykład „Dobrych Praktyk” realizowanych w podlaskich szkołach i placówkach. 

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją na stronie Kuratorium link