http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pod koniec czerwca, czwórka Naszych Przedszkolaków pod opiekÄ… p. Sylwii Szomko i p. Moniki Grusznis, reprezentowaÅ‚a NaszÄ… PlacówkÄ™ w Wojewódzkim Konkursie pt. „ NSP 2021 – portret mojej rodziny”. Konkurs ten zostaÅ‚ zorganizowany Przez UrzÄ…d Statystyczny w BiaÅ‚ymstoku. Nasza SzkoÅ‚a zajęła III miejsce, a wyÅ‚onionym laureatÄ… zostaÅ‚ Szymon BiaÅ‚ohleb z pracÄ… pod kierunkiem p. Moniki Grusznis. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.