http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pod koniec czerwca, czwórka Naszych Przedszkolaków pod opieką p. Sylwii Szomko i p. Moniki Grusznis, reprezentowała Naszą Placówkę w Wojewódzkim Konkursie pt. „ NSP 2021 – portret mojej rodziny”. Konkurs ten został zorganizowany Przez Urząd Statystyczny w Białymstoku. Nasza Szkoła zajęła III miejsce, a wyłonionym laureatą został Szymon Białohleb z pracą pod kierunkiem p. Moniki Grusznis. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.