http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1142/20210917_092715_t2.jpg17 wrzeÅ›nia uczniowie klasy 7-8 B Spu odwiedzili FiliÄ™ BibliotecznÄ… Nr 1 na Osiedlu Zielonym w SokóÅ‚ce. Podczas spotkania pani Marta Wojewódzka-Szoda opowiedziaÅ‚a o pracy bibliotekarza, zgromadzonym ksiÄ™gozbiorze oraz pokazaÅ‚a nietypowe wydania książek. Oprócz tradycyjnych pozycji, które zazwyczaj spotyka siÄ™ w bibliotekach, mÅ‚odzież dowiedziaÅ‚a siÄ™, jak wyglÄ…da książka wykrojnik, ruchoma, sensoryczna. CiekawostkÄ… byÅ‚y najmniejsze, najwiÄ™ksze, najcieÅ„sze i najgrubsze książki w tej bibliotece.

Podczas  lekcji bibliotecznej uczniowie razem z paniÄ… MartÄ… wyszukiwali książki w katalogu, dowiedzieli siÄ™, w jaki sposób zapisać siÄ™ do biblioteki miejskiej oraz jakie obowiÄ…zki ma czytelnik. Mieli również przyjemność oglÄ…dać filmy, powstajÄ…ce w bibliotece w ramach projektów lub z innych okazji.

Klasa 7-8 B z wychowawczynią Ewą Wińską jeszcze raz serdecznie dziękuje za interesujące spotkanie.

Zdjęcia