http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pierwszy, tegoroczny spektakl Internetowego Teatru TVP dla szkóÅ‚ „O mniejszych braciszkach ÅšwiÄ™tego Franciszka”  odbyÅ‚ siÄ™ prosto z desek Teatru Maska w Rzeszowie dnia 14.09.2021 roku. ÅšwiÄ™ty Franciszek – kiedy jeszcze nie byÅ‚ Å›wiÄ™tym, lecz po prostu zwykÅ‚ym Franciszkiem – wybraÅ‚ siÄ™ w wÄ™drówkÄ™ po Å›wiecie. Podczas swojej podróży przeżyÅ‚ mnóstwo niezwykÅ‚ych przygód. Każdego dnia poznawaÅ‚ nowych przyjacióÅ‚, nawet jeÅ›li poczÄ…tkowo wydawali siÄ™ być kimÅ› zupeÅ‚nie innym. Przedstawienie opowiada historiÄ™ niezwykÅ‚ych Franciszkowych podróży
i spotkaÅ„ z nazywanymi przez niego „braćmi mniejszymi” zwierzÄ™tami – tymi maÅ‚ymi
i dużymi, skrzydlatymi i z płetwami. Przypomina także o tym, jak zachwycający może być świat, gdy tylko znajdziemy czas, aby się zatrzymać i przyjrzeć się mu z dziecięcą uwagą.

Koordynatorki Projetu iTeatr dla SzkóÅ‚ na terenie SOSW:

Marta Januszkiewicz

Elżbieta Januszko-Szymaniuk