http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1147/i_21_copy.jpgCoroczna akcja SprzÄ…tanie Åšwiata to już tradycja wÅ›ród naszych różnorodnych dziaÅ‚aÅ„. ,,MyÅ›lÄ™ wiÄ™c nie Å›miecÄ™”- tegoroczne hasÅ‚o akcji w peÅ‚ni miaÅ‚o odzwierciedlenie w naszej wspólnej inicjatywie. PoczÄ…tek roku szkolnego to doskonaÅ‚y czas na integracjÄ™ grup oraz wspólnÄ… pracÄ™ na rzecz najbliższego Å›rodowiska. Ta inicjatywa zawsze Å‚Ä…czy w sobie elementy pożyteczne z rekreacjÄ… i wypoczynkiem na Å‚onie natury.
Wszystkie grupy pod opiekÄ… wychowawców wyruszyÅ‚y na akcjÄ™ wokóÅ‚ zalewu sokólskiego 14 wrzeÅ›nia okoÅ‚o godziny 17. MÅ‚odzież wykazaÅ‚a postawÄ™ aktywnoÅ›ci w dziaÅ‚aniu. Podczas akcji zauważyliÅ›my pewnÄ… zmianÄ™- nazbieraliÅ›my o wiele mniej Å›mieci niż w poprzednich latach. To wspaniaÅ‚a wiadomość!
Liczymy, że kolejne lata przyniosą jeszcze większą poprawę naszych zachowań w zakresie dbałości o czystość i niezaśmiecanie naszego pięknego świata.
NastÄ™pnego dnia odbyÅ‚y siÄ™ również zajÄ™cia warsztatowe dla chÄ™tnych wychowanków z wykorzystaniem materiaÅ‚ów z recyclingu. StaraliÅ›my siÄ™ wspólnie stworzyć nowe formy pracy z ich wykorzystaniem. Jak zawsze wychowankowie mieli dobre pomysÅ‚y na rozwijane swoich umiejÄ™tnoÅ›ci przez zabawÄ™.
Zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do niesienia pomocy naszej Ziemi.
Organizator akcji Katarzyna Bubieniec