http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1147/i_21_copy.jpgCoroczna akcja Sprzątanie Świata to już tradycja wśród naszych różnorodnych działań. ,,Myślę więc nie śmiecę”- tegoroczne hasło akcji w pełni miało odzwierciedlenie w naszej wspólnej inicjatywie. Początek roku szkolnego to doskonały czas na integrację grup oraz wspólną pracę na rzecz najbliższego środowiska. Ta inicjatywa zawsze łączy w sobie elementy pożyteczne z rekreacją i wypoczynkiem na łonie natury.
Wszystkie grupy pod opieką wychowawców wyruszyły na akcję wokół zalewu sokólskiego 14 września około godziny 17. Młodzież wykazała postawę aktywności w działaniu. Podczas akcji zauważyliśmy pewną zmianę- nazbieraliśmy o wiele mniej śmieci niż w poprzednich latach. To wspaniała wiadomość!
Liczymy, że kolejne lata przyniosą jeszcze większą poprawę naszych zachowań w zakresie dbałości o czystość i niezaśmiecanie naszego pięknego świata.
Następnego dnia odbyły się również zajęcia warsztatowe dla chętnych wychowanków z wykorzystaniem materiałów z recyclingu. Staraliśmy się wspólnie stworzyć nowe formy pracy z ich wykorzystaniem. Jak zawsze wychowankowie mieli dobre pomysły na rozwijane swoich umiejętności przez zabawę.
Zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do niesienia pomocy naszej Ziemi.
Organizator akcji Katarzyna Bubieniec