http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1152/p9140035_copy.jpgW ramach realizacji upowszechniania czytelnictwa, oraz rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, w internacie SOSW w Sokółce w roku szkolnym 2021/2022 od września rozpoczęła się  Akcja „Czytanie na dobranoc”. Jest ona zaplanowana na I półrocze, z możliwością kontynuacji działań również w II semestrze. Akcję zainicjowały wychowawczynie internatu: p.  Beata Boguszewska i Katarzyna Bubieniec.

„Czytanie na dobranoc” jak nazwa wskazuje odbywać się będzie w porze wieczornej, w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki. Do udziału w niej zaprosiliśmy najmłodszych wychowanków internatu oraz starsze dzieci, które włączyły się do czytania młodszym kolegom. W ramach rozwijania kompetencji czytelniczych wychowankowie będą zachęcani do samodzielnego wypożyczania książek z biblioteki szkolnej i w miarę możliwości z Biblioteki Publicznej. Zapoznają się z gatunkami i rodzajami literackiej twórczości. Zajęcia czytelnicze stworzą doskonałą inspiracje do tworzenia prac plastycznych, które planujemy wykonywać z dziećmi w ramach rozwijania ich umiejętności i zainteresowań.

Mamy nadzieje, że przeprowadzone działania wpłyną pozytywnie na osiągnięcie celu jakim jest rozwój zainteresowań i kompetencji czytelniczych naszych wychowanków.

Galeria

Beata Boguszewska, Katarzyna Bubieniec