http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1154/1k_copy.jpgMiÄ™dzynarodowy DzieÅ„ Kropki - Å›wiÄ™to kreatywnoÅ›ci zainspirowane historiÄ… maÅ‚ej Vashti, ktòra dziÄ™ki nauczycielce odkryÅ‚a swòj wielki talent. W tym roku przedszkolaki z SOSW doÅ‚Ä…czyÅ‚y do obchodów tego dnia. Nie zabrakÅ‚o zabaw zainspirowanych tytuÅ‚owÄ… „KropkÄ…” – dzieci miaÅ‚y możliwość ożywić kropkÄ™ w aplikacji Quiver przy użyciu tabletu, wspólnie tworzyÅ‚y pracÄ™ plastycznÄ… z kropki oraz polowaÅ‚y na kolorowe kropki za pomocÄ… pacek na muchy. Każda taka zabawa rozwija w nich otwartość, pomysÅ‚owość i wyobraźniÄ™.

Galeria 

Sylwia Szomko