http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/plakat_kpp2k-1jpg.pngW roku szkolnym 2021/2022 klasa VII - VIII B SPU przystępuje do realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Kreatywne Prace Plastyczne. Projekt jest zgodny z podstawą programową dla szkół specjalnych oraz podstawowym kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/22 p.6 - Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach.

Głównym celem projektu jest zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie całościowego rozwoju uczniów poprzez działania plastyczne. Proponowane w projekcie zadania będą wspierały rozwój dziecka szczególnie w zakresie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci i uwagi, wyobraźni i kreatywności. Mają też stanowić popandemiczną arteterapię i profilaktykę zdrowia psychicznego.

Prace uczniowie wykonają na zajęciach  rozwijających kreatywność. Dobór i realizacja tematów plastycznych będzie zintegrowany z tematyką realizowaną na przedmiocie Funkcjonowanie osobiste i społeczne.

Działania zmierzają do zmiany stylu edukacji plastycznej uczniów - z odtwórczej i szablonowej w twórczą, rozwijającą kreatywność. Podczas trwania projektu nie będą wykorzystywane żadne materiały gotowe ani szablony, kolorowanki, wydruki, plastikowe elementy. Na zajęciach powszechne będzie stosowanie recyklingu plastycznego w celu wyrabiania nawyków i postaw proekologicznych.

Czas trwania projektu: wrzesień 2021– maj 2022. 

Osoba prowadząca zajęcia: Ewa Wińska