Dyrektor SOSW zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego na dostawę i montaż sprzętu i pomocy dydaktycznych stanowiących wyposażenie Sali Doświadczania Świata do SOSW w Sokółce w ramach kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON

Zapytanie ofertowe Nr 3/2021

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 3 - Wzór umowy