http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dyrektor SOSW zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego na dostawę i montaż sprzętu i pomocy dydaktycznych stanowiących wyposażenie Sali Doświadczania Świata do SOSW w Sokółce w ramach kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON

Zapytanie ofertowe Nr 3/2021

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 3 - Wzór umowy