http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1160/p9230024_copy.jpgDnia 23.09.2021r. w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Sokółce odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Internatu. Były one poprzedzone kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci mieli za zadanie wykonać plakat promujący swoją osobę oraz zebrać wśród koleżanek i kolegów przynajmniej 10 głosów poparcia. Zadaniem dodatkowym było prowadzenie rozmów przedwyborczych na temat oczekiwań rówieśników, a także własnych propozycji. Warunki spełniło 5 osób.                                  Każdy kandydat krótko przedstawił społeczności internatu swój plan działania na rzecz wychowanków.Po przeliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną zostały przedstawione wyniki głosowania.

W skład Młodzieżowej Rady Internatu w roku szkolnym 2021/2022 wchodzą wszyscy kandydaci, którzy kandydowali:

Mirosław Muciuś

Agnieszka Muciuś 

Agnieszka Urban

Natalia Kowejsza

Paweł Chomicki  

Natomiast opiekunami Młodzieżowej Rady Internatu z taką samą ilością głosów zostały Panie: Zyta Biernacka i Beata Żółtko.

Pani Kierownik Beata Tur pogratulowała nowej Młodzieżowej Radzie Internatu oraz jej opiekunom życząc owocnej pracy, samych sukcesów w podjętych działaniach.

Galeria

 Wybory zorganizowały i przeprowdziły p. Beata Boguszewska i Beata Żółtko.