http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1167/img_20210930_103252_copy.jpgDnia 30.09.2021 roku uczniowie klas: I SPU, IV-VIII SPL i VII-VIII C SPU udali siÄ™ na wycieczkÄ™ do egzotycznego miejsca, jakim jest wiat Gadów. Z zaciekawieniem uczestniczyli w zajÄ™ciach, które przybliżyÅ‚y im zwyczaje i życie w Å›rodowisku naturalnym węży, żóÅ‚wi czy jaszczurek.
Ponadto w trakcie ich trwania mogli dotknąć zwierzÄ…t, obejrzeć film edukacyjny oraz wÅ‚asnorÄ™cznie wykonać pamiÄ…tkowego węża. Uczniowie z radoÅ›ciÄ… wracali do oÅ›rodka, wzajemnie dzielÄ…c siÄ™ wrażeniami z wycieczki. 

Galeria 


Wychowawczynie klas: p. U. Drewniak, p. M. Januszkiewicz, p. M. Mróz