http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1164/243843175_252692813461609_5011937108313165486_n_copy.jpgWe wrześniu bieżącego roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dobiega końca realizacja projektu pn. „Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednym z założeń projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych. W ramach projektu zorganizowano uczniom wiele różnorodnych zajęć dodatkowych. Między innymi realizowane były zajęcia rozwijające umiejętności językowe z zakresu języka rosyjskiego przewidziane dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Uczestnicy podzieleni byli na dwie grupy w zależności od poziomu umiejętności. Odbyło się 80 godzin zajęć (po 40 godz. w każdej grupie). 

Program zajęć językowych zakładał poszerzanie wiadomości i umiejętności przyswajanych w trakcie zajęć lekcyjnych,  twórcze rozwiązywanie problemów poprzez utrwalanie, poszukiwanie, segregowanie i wykorzystywanie wiedzy i informacji różnego pochodzenia z wykorzystaniem narzędzi TIK a przez to rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów. Ważna była również poprawa zdolności i wzrost umiejętności argumentowania i wyciągania wniosków oraz gotowości uczniów do ich rozwiązywania jak również rozwijanie ciekawości poznawczej i otwartości na różnorodne zagadnienia. Program był dostosowywany do potrzeb i możliwości uczniów na bieżąco, a wykorzystywane metody pracy dopasowywane indywidualnie do uczestników zajęć.

Dzięki jego realizacji uczniowie rozbudzili zainteresowania językiem rosyjskim, rozwinęli sprawności rozumienia mowy ze słuchu, mówienia, czytania, pisania, ze szczególnym naciskiem na rozwój kompetencji komunikacyjnych, nauczyli się prezentować swoje zdanie i dokonania a także mieli możliwość pracować z robotami Ozobot i Beebot, wykorzystać aplikacje, platformy edukacyjne, zasoby edukacyjne online oraz tradycyjne gry planszowe i dydaktyczne.

Atrakcyjność zajęć i mnogość wykorzystywanych materiałów sprawiały, że uczniowie z niecierpliwością oczekiwali kolejnego spotkania.

Dlatego też podziękowania za możliwość wzięcia udziału uczniów w projekcie należą się dyrektorowi ośrodka Pani Elżbiecie Szomko, kierownikowi internatu – Pani Beacie Tur oraz Staroście Sokólskiemu Panu Piotrowi Rećko.

Galeria

Zajęcia prowadziła: Urszula Drewniak