Dyrektor SOSW podaje do publicznej wiadomości treść protokółu z porównania ofert w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego Nr3/2021

https://www.soswsokolka.pl/images/039.jpg