http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1170/244710283_3061045614138046_5613174710723117604_n_1_copy.jpg W dniu 06.10.2021 klasy I-II PDP pod opiekÄ… p. Magdaleny SÅ‚yż i Marty Kawrygo-Leonowicz odwiedziÅ‚y Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa w SupraÅ›lu. Muzeum powstaÅ‚o w maju 2014 roku z inicjatywy pasjonatów drukarstwa z BiaÅ‚egostoku.Ekspozycja muzealna to miÄ™dzy innymi maszyny drukarskie (najstarsza z poÅ‚owy XVIII wieku), repliki pras drukarskich, niemiecki tygiel drukarski z XIX wieku. Pracownicy muzeum prezentujÄ… rozmaite techniki druku. Uczniowie uczestniczyli również w warsztatach. Każdy mógÅ‚ samodzielnie wydrukować stronÄ™ książki, oraz wykonać samodzielnie zakÅ‚adkÄ™.

Galeria 

Magdalena SÅ‚yż Marta Kawrygo-Leonowicz