http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/teatr_rutka.jpgW dniu 11.10.2021r. o godz. 11.00 w naszym OÅ›rodku odbyÅ‚a siÄ™ kolejna transmisja iTeatru TVP przygotowana przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego pt. "Rutka". Obejrzeli jÄ… uczniowie z klas 4-8spl oraz klas 1-3 szkoÅ‚y branżowej.Przedstawienie przygotowane na podstawie książki Joanny Fabickiej pt. "Rutka" w poetycki, surrealny oraz z poczuciem humoru sposób przybliża widzowi obraz życia w Å‚ódzkim getcie. Bohaterka to 10-letnia wspóÅ‚czesna dziewczynka mieszkajÄ…ca na Å‚ódzkich BaÅ‚utach. Zosia spÄ™dza wakacje w domu pod opiekÄ… ekscentrycznej ciotki Róży. DziÄ™ki niej poznaje miasto z innej perspektywy z nowÄ… koleżankÄ… RutkÄ…. Rutka jest wysÅ‚anniczkÄ… ze Å›wiata, którego już nie ma,  który przeminÄ…Å‚. A widzowie przenoszÄ… siÄ™ w emocjonalnÄ… podróż w przeszÅ‚ość. Przyjaźń dziewczynek zachÄ™ca do empatii, przejrzenia siÄ™ historii rówieÅ›niczki niczym w lustrze, przymierzenia siÄ™ do jej doÅ›wiadczenia. Strach i poczucie osamotnienia sÄ… dla dzieci zawsze trudnym uczuciem niezależnie od epoki.Spektakl wzbudziÅ‚ duże zainteresowanie naszych uczniów.

 
                                                                  Opracowanie: Elżbieta Januszko-Szymaniuk                                                                                                      Marta Januszkiewicz