http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1173/2tp_copy.jpg15 października 2021 uczniowie SOSW tj. Natalia i Dawid ze szkoły podstawowej oraz Mirosław i Agnieszka ze szkoły branżowej wzięli udział w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej zorganizowanym przez Powiat Sokólski i Powiatową Państwową Straż Pożarną w Sokółce. Konkurs został przeprowadzony w związku z 70. rocznicą Zawodowej Straży Pożarnej w naszym mieście. Jego celem było popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej a w szczególności zasad postępowania na wypadek pożaru, posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.  Turniej miał charakter testu pisemnego, wzięło w nim udział łącznie 37 uczestników w trzech kategoriach wiekowych: I- klasy 1-6 szkoły podstawowej, II- klasy 7-8  szkoły podstawowej oraz III- klasy szkół ponadpodstawowych. We wszystkich kategoriach nagrodzono  uczniów, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca. Jednakże jak zaznaczył na początku turnieju Pan Wicestarosta Sokólski Jerzy Białomyzy- wszyscy zostali zwycięzcami, przez fakt posiadania i chęci poszerzania wiedzy z zakresu pożarnictwa, ratowania i ochrony mienia i życia ludzkiego  oraz umiejętności, które mogą przydać się każdego dnia w najmniej oczekiwanym momencie. Na zakończenie uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki sfinansowane przez organizatorów.Wychowawczynie naszych reprezentantów zajęły się  przekazaniem obszernej wiedzy i jedna z nich sprawowała opiekę podczas wyjazdu na Turniej, który odbył się w Starostwie Powiatowym w Sokółce. 

Galeria 

Urszula Drewniak