W poniedziałek, 11 października br. w  Auli Magna Pałacu Branickich w Białymstoku odbyła się gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której 347 nauczycieli i pracowników oświaty województwa podlaskiego otrzymało odznaczenia państwowe i resortowe oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Podlaskiego Kuratora Oświaty.

W gronie odznaczonych jest również nasza nauczycielka pani Katarzyna Zalewska, która rzetelnie, z pasją i zaangażowaniem oraz sercem wypełnia swój zawód. Odznaczona została Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę, który odebrała z rąk Ministra Dariusza Piontkowskiego.

Odznaczenie przyznane jest postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Pani Katarzynie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w pracy zawodowej.