https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1174/p4_copy.jpgUczniowie SOSW mieli dziś przyjemność odwiedzić Starostwo Powiatowe i złożyć osobiste podziękowania Pani Mecenas Annie Kozłowskiej, która okazała nam duże wsparcie i pomoc podczas organizowania i przeprowadzania przetargów na zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji Projektu „Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK”. Pomoce zakupione z funduszy projektowych poszerzyły bazę dydaktyczną naszego Ośrodka i będą służyły podnoszeniu jakości pracy, uatrakcyjnieniu zajęć i wzbogacaniu umiejętności naszych uczniów w wykorzystywaniu technologii informacyjno komunikacyjnych. Tak jak przy innych projektach, także realizując to zadanie, wspierani byliśmy przez Pana Starostę Piotra Rećko, który zawsze popiera nas we wszystkich działaniach na rzecz dobra dziecka 

Galeria 

Katarzyna Zalewska