https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1175/1sz_copy.jpgWe wrześniu kadra SOSW brała udział w szkoleniu z zakresu obsługi programu MÓWik – polskiego oprogramowania do komunikacji wspomagającej i terapii mowy. Szkolenie prowadził pan Andrzej Cwaliński z CEN Bialystok, a zrealizowane było ono w ramach projektu „Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK”. Projekt został dofinansowany ze środków EFS, a w ramach dofinansowania zakupione zostały tablety z oprogramowaniem, na których nauczyciele mieli okazję się szkolić. Poznali oni możliwości rozbudowy tablic startowych MÓWika, tak aby jak najlepiej dostosować je do potrzeb swoich uczniów. Na szkoleniu został omówiony sposób dodawania nowych symboli np. w formie zdjęć lub obrazów pobranych z internetu. Celem szkolenia było wyrównywanie szans edukacyjnych naszych podopiecznych.

GALERIA 

Edyta Kondrat