https://www.soswsokolka.pl/images/logo1.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1181/253334698_571205290630216_7991443261202993159_n_copy.jpg

 

 

Społeczność SOSW zakończyła realizację projektu. pn. „Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK” współfinansowanego ze środków EFS w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej GruSpy Działania Szlak Tatarski 2014-2020 z zakresu Typu projektu Nr 5 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

W trakcie realizacji projektu otrzymaliśmy piękne nowe, kolorowe i ciekawe Roboty Edukacyjne wraz z zestawem pomocy do ich obsługi.  Do naszej  „floty robotycznej” dołączyły Photony, Ozoboty Bit, BlueBoty, Robot mTiny, zestawy do wymyślania kreatywnych wynalazków MakeyMakey, klocki ,które można programować -Lego Wedo2.0 wraz z instrukcjami, oraz maty tematyczne, zestawy puzzli do wykorzystania przy pracy z Ozobotami, urządzenia Magic Dongle do integracji komputerów z Photonami, tablety do obsługi robotów wraz z bogatą biblioteką  materiałów dydaktycznych dla nauczycieli.   

 Wykorzystanie robotów na zajęciach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i rewalidacyjnych wpłynie pozytywnie na rozwój naszych wychowanków. Pokaże im nowe drogi pozyskiwania wiedzy. Pozwoli samodzielnie podejmować decyzje a potem doświadczać swoich wyborów. Praca z wykorzystaniem Photona , Ozobota, Blue Bota przyczyni się także do rozwijania umiejętności logicznego myślenia, co wpłynie na rozwijanie osobowości ucznia jako jednostki.     

 Przy pomocy robotów uczniowie będą rozwijać swoje umiejętności z zakresu wykorzystania kolorów, cyfr, kształtów, udoskonalą sprawność liczenia oraz utrwalą wiedzę zawartą w podstawie programowej. 

 Wykorzystanie klocków Lego Wedo 2.0 wpłynie na rozwijanie sprawności rąk oraz poczucie sprawstwa a dodatkowo spowoduje efekt wow gdy np. zbudowana z klocków żabka zacznie się poruszać lub wtedy gdy robot lub ptaszek zacznie wydawać dźwięki . Programowanie budowli z Lego za pomocą otrzymanych tabletów sprawi iż uczniowie jeszcze bardziej zaangażują się w zabawę nie zauważając iż jest to bardzo edukacyjna zabawa.

Roboty oraz zestawy dedykowane pracy z nimi oznaczają dla nas nauczycieli  nowe wyzwania, nowe pomysły, nowe możliwości i  jeszcze większe możliwości edukacyjne oddziaływania na naszych wychowanków aby ich rozwój przebiegał jeszcze lepiej. 

Serdecznie dziękujemy za pozyskane środki dydaktyczne, dziękujemy za to ze nasza baza dydaktyczna i wyposażenie się zwiększa i stale możemy liczyć na nowoczesny sprzęt dostosowany do niepełnej sprawności naszych uczniów.

 Serdecznie dziękujemy:

-         Panu Staroście Piotrowi Rećko  za  wsparcie, za pozyskiwanie środków zewnętrznych, dobre słowo i pomoc w rozwijaniu SOSW w Sokółce

-        Pani Mecenas Annie Kozłowskiej za przeprowadzony nadzór i organizację przetargu

-        Pani Dyrektor Elżbiecie Szomko za wsparcie mentalne, udzielany na bieżąco  doping w rozwijaniu naszej placówki, monitorowanie projektu TiK

-        Pani Kierownik Internatu Beacie Tur  za monitorowanie projektu TiK

-        naszym uczniom, którzy wykorzystując najnowsze osiągnięcia technologiczne  na swoich lekcjach i zajęciach,  aktywnie pracując z ich wykorzystaniem, rozwijają się.  

Galeria 

   Zuzanna Szarkowska- Czeczko