https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1183/img_6775_copy.jpgDniu 6 listopada 2021r podczas zlotu sprawozdawczego Hufca ZHP Sokółka im. hm. Witolda Biziuka pwd. Monika Mróz i dh. Marta Kulmaczewska otrzymały z rąk pani wicekurator Barbary Buraczewskiej Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Od 2015r nauczycielki prowadzą 9 Drużynę Harcerską Nieprzetarty Szlak pn. „Iskierki” w ramach godzin pozalekcyjnych. W ramach pracy drużyny min. zorganizowały i przeprowadziły szkolenia z zakresu „Terenoznawstwa” i Grę Terenową dla wszystkich oddziałów klasowych Ośrodka w ramach projektu „Wspólne przebywanie - wzmacnia zaufanie” realizowanego przez Powiat Sokólski dofinansowanego przez Wojewodę Podlaskiego w ramach Rządowego Programu na lata 2014/2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Przygotowywały harcerzy do Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Zuchowej pod hasłem „Spotkanie z Piosenką z Harcerskiego Plecaka” w Lipsku, gdzie w swojej kategorii otrzymali I miejsce. Podczas festiwalu „Autostopem przez galaktykę” wykonały prezentację na temat gwiazdozbioru „Tarcza”, pojazd galaktyczny i stroje galaktyczne, za które drużyna Nieprzetartego Szlaku zdobyła wyróżnienie.

Pod kierunkiem nauczycielek harcerze wykonywali prace na konkursu plastyczny „Kartka do przyjaciela” zorganizowanego przez 136 BDH „Tęcza” w Białymstoku, za które harcerze otrzymywali  dyplomy, upominki rzeczowe. Wielokrotnie organizowały zbiórkę karmy, koców dla zwierząt z sokólskiego schroniska, brały czynny udział w Zlotach Hufca Sokółka i w Dniach Myśli Braterskiej.

Wielkim przedsięwzięciem było zorganizowanie w 2020r dwudniowego zlotu - Dnia Myśli Braterskiej dla harcerzy Nieprzetartego Szlaku z wszystkich chętnych drużyn z Chorągwii Białostockiej.

Corocznie były inicjatorkami i organizatorkami spotkania opłatkowego dla harcerzy z „Drużyny Harcerskiej Nieprzetarty Szlak” oraz zaproszonych gości.  

Serdecznie gratulacje  pani Monice Mróz i pani Marcie Kulmaczewskiej  w imieniu własnym jak również rodziców, dzieci i nauczycieli. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że jesteście z nami.

 Galeria

                                                                                                                           Dyrektor SOSW Elżbieta Szomko