http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1184/255856254_4357039284391161_7164732168842726559_n.jpg

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek obchodzony jest na całym świecie piątego listopada i to właśnie tego dnia w naszym Ośrodku zagościły bajki. Zadania dla wszystkich klas przygotowały panie Katarzyna Zalewska i Agnieszka Ambrożko.

Bajki towarzyszÄ… nam od najmÅ‚odszych lat, rozweselajÄ… i bawiÄ…, ale też przekazujÄ… ważne prawdy życiowe. CzytajÄ…c bajki rozwijamy wyobraźniÄ™, fantazjÄ™, pamięć i wzbogacamy sÅ‚ownictwo. Bajkowe postacie sprawiajÄ…, że Å›wiat staje siÄ™ radosny i kolorowy. BaÅ›nie i bajki sÄ… bogatym źródÅ‚em przeżyć, wrażeÅ„ i sposobem wzbogacania wyobraźni.

Uczniowie wykonywali zadania wymagajÄ…ce wykazania siÄ™ znajomoÅ›ciÄ… treÅ›ci bajek, tych znanych i mniej znanych, przypomnieli sobie swoje ulubione postacie z bajek. ByÅ‚y zadania z elementami kodowania, kolorowania, zagadkami, porównywaniem i wiele innych. Doskonalili swoje umiejÄ™tnoÅ›ci pracy w grupach, rozwijali myÅ›lenie i wspaniale siÄ™ przy tym bawili.

Ten dzieÅ„ sprawiÅ‚ wiele radoÅ›ci, a jednoczeÅ›nie wykonanie zadaÅ„ z bajkami, przywoÅ‚anie ich bohaterów i treÅ›ci przypomniaÅ‚o uczniom, że wszyscy kochamy bajki, znamy ich treść, a bajki sÄ… ważnei warto po nie siÄ™gać.

Galeria 

Katarzyna Zalewska, Agnieszka Ambrożko