http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1185/img_20211026_105128_copy.jpgW dniu 26 października 2021 roku został przygotowany przez pedagoga szkolnego Konkurs dlanajbardziej spostrzegawczych uczniównaszej szkoły. Skierowany został do tych wszystkich, którzy zauważają wszelkie zmiany w swoim otoczeniu, są zainteresowani tym co się wokół nich dzieje, a także lubią czasem coś przeczytać. Zadaniem uczniów było zauważyć zmianę na tablicy „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna” znajdującej się na holu głównym szkoły, a następnie dać odpowiedź na zamieszczone pytanie: „Kto jest autorem wykonanych prac plastycznych?”. Tajemniczy autor udzielił uprzednio zgody na upublicznienie jego twórczości. 

Na zwycięzcę nie trzeba było długo czekać, bo już późnym popołudniem pojawił się uczeń klasy I szkoły branżowej – Mirosław Muciuś z prawidłową odpowiedzią. W kolejnych dniachna podłodze przed tablicą zostały umieszczone podpowiedzi w postaci strzałek dla pozostałych uczestników. I tak do gabinetu pedagoga kolejnoprzyszli Agnieszka Muciuś i Dawid Gilewski. Konkurs został rozstrzygnięty! Uroczyste wręczenie nagród trzem zwycięzcom nastąpiło w obecności całej społeczności szkolnej w dniu 4 listopada przez samego autora – Pawła Chomickiego z klasy II szkoły branżowej.

W podsumowaniu pani kierownik Beata Tur poinformowała wszystkich, aby byli czujni, gdyż Konkurs  będzie kontynuowany.

Galeria 

Elżbieta Januszko-Szymaniuk