http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1188/255275285_638382050670665_7714538389729959523_n_1_copy.jpgW bieżącym roku szkolnym uczniowie SOSW z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizują ogólnopolski program profilaktyczno-edukacyjny nt czerniaka pod hasłem „Znamię! Znam je?” opracowany przez Akademię Czerniaka- sekcję naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgów Onkologów. Program zakłada upowszechnianie wiedzy na temat bezpiecznych zachowań i prozdrowotnych postaw młodzieży sprzyjających profilaktyce zachorowań na tę chorobę, świadomości czerniaka oraz podstawowej wiedzy na temat diagnostyki znamion według cech ABCDE.

Dotychczas zajęcia realizujące program odbyły się w klasie IV-VIII SPL. W trakcie spotkania uczniowie określali cechy człowieka potencjalnie bardziej narażonego na tę chorobę, poznali czynniki podnoszące ryzyko zachorowania oraz zasady ochrony przed czerniakiem, obejrzeli i porównywali zdjęcia znamion i zmian nowotworowych, dowiedzieli się jak ważne może być samobadanie skóry.

Atrakcyjności zajęć dodało wykorzystanie materiałów multimedialnych opracowanych przez autorów programu oraz gry interaktywne sprawdzające poziom zdobytej wiedzy.

Galeria 

Zajęcia poprowadziła szkolna koordynator programu - Urszula Drewniak.