https://www.soswsokolka.pl/images/logo1.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1187/254966010_295296755780777_2181603745908306123_n_1_copy.jpgW bieżącym roku szkolnym w Specjalnym Ośrodku Szkolnym Wychowawczym dobiegła końca realizacja projektu pn. „Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z założeń projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych.W ramach projektu zorganizowano uczniom wiele różnorodnych zajęć dodatkowych oraz doposażono placówkę w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny.

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim brali udział między innymi w zajęciach rozwijających umiejętności językowe z zakresu języka rosyjskiego. W związku z tym w ramach projektu zakupione zostały tablet HUAWEI, laptop oraz Pakiet: Rosyjski. Niet probliem! Mobilny kurs języka rosyjskiego. Pomoce te są wykorzystywane podczas zajęć lekcyjnych.

Zestaw proponujenajlepsze wsparcie dla intensywnej i skutecznej nauki: ułatwia poznanie najważniejszych słów oraz struktur gramatycznych dotyczących życia codziennego, zawodowego, zainteresowań, a także tematów specjalistycznych czy technicznych i ułatwia zapamiętanie dzięki metodzie inteligentnych powtórek SuperMemo.

Program multimedialny Rosyjski. Niet probliem! sprzyja opanowaniu swobodnego porozumiewania się w tym języku we wszystkich sytuacjach życiowych, formułowaniu spójnych wypowiedzi, prezentowaniu opinii podczas dyskusji, rozumieniu tekstów oraz wypowiadaniu się płynnie na dowolne tematy.

 Dzięki licencji można korzystać z szerokiej gamy materiałów i ćwiczeń interaktywnych dostępnych w aplikacjach SuperMemo dla systemów Android, iOS oraz Windows PC, dlatego też dodatkowy sprzęt w postaci tabletu i laptopa umożliwia pracę większej liczbie uczniów.

Podczas realizacji projektu uczniowie mieli możliwość wykorzystywać aplikacje, platformy edukacyjne oraz zasoby dydaktyczne online. Ich forma aktywizowała uczniów, dodawała atrakcyjności oraz rozwijała kompetencje cyfrowe. Zdobyte doświadczenia sprawiły, że obecnie chętnie korzystamy z nich w codziennej pracy na lekcjach.

W związku z powyższym szczególne podziękowania za za możliwość wzięcia udziału uczniów w projekcie oraz atrakcyjne pomoce dydaktyczne należą się dyrektorowi ośrodka Pani Elżbiecie Szomko, kierownikowi internatu – Pani Beacie Tur oraz Staroście Sokólskiemu Panu Piotrowi Rećko.

Galeria 

Urszula Drewniak