http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/kredki.jpeg14.02.2013 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce komisja konkursowa w składzie: p. B. Tur, M. Zarachowicz, M. Kawrygo- Leonowicz rozstrzygnęła szkolny konkurs plastyczny ph. „Maska Karnawałowa”.Celem konkursu było: kultywowanie tradycji związanych z Karnawałem, rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów oraz promowanie uczniów uzdolnionych i zaangażowanych w życie szkoły. Wszystkie powyższe cele zostały zrealizowane o czym świadczy różnorodność zaprezentowanych prac wykonanych technikami: kolażu, wycinanki, wydzieranki, rysunku oraz prawidłowe przedstawienie tematu.

Do udziału w konkursie wpłynęły 42 prace uczniów. Przy ocenie prac wzięto pod uwagę wartość artystyczną, inwencję i estetykę twórczą ,prawidłowe przedstawienie tematu oraz kategorie wiekowe: 2 SPL, 1-2 SPU, 2-3-4-5-6 SPU, 4-6 SPL, 1-3 GL, 1-2-3 GU, 1-3 PDP, 1-3 ZSZ, 2 ULOS.

WYNIKI KONKURSU:

1. Kategoria I-II SPU, II SPL i II-VI SPU:

I miejsce: Agnieszka Maciuś - praca wykonana pod kierunkiem p. K. Bubieniec

II miejsce: Sylwia Gilewska - praca wykonana pod kierunkiem p. M. Kulmaczewskiej

III miejsce: Patryk Sewastianowicz -  praca wykonana pod kierunkiem p. K. Bubieniec

                    Piotr Stanisławczyk - praca wykonana pod kierunkiem p. K. Bubieniec

Wyróżnienie: Sylwia Gilewska - za kilka prac wykonanych pod kierunkiem p. E. Szomko,
B. Boguszewskiej, M. Kulmaczewskiej, M. Hołownia- Iwanow

                        Izabela Kowejsza - praca wykonana pod kierunkiem p. K. Bubieniec

                        Mirosław Maciuś - praca wykonana pod kierunkiem p. K. Bubieniec

2. Kategoria GU:

I miejsce: Krzysztof Drapczuk - praca wykonana pod kierunkiem p. E. Szomko

II miejsce: Sandra Radziszewska - praca wykonana pod kierunkiem p. E. Wińskiej

 

3. Kategoria IV-VI SPL i I-III GL:

I miejsce: Anna Baranowska - praca wykonana pod kierunkiem p. E. Wińskiej

II miejsce: Iza Kulmaczewska - prca wykonana pod kierunkiem p. M. Hołownia- Iwanow

III miejsce: Ewa Kasiańczuk - praca wykonana pod kierunkiem p. E. Szomko

Wyróżnienie: Matyskiel Michał - praca wykonana pod kierunkiem p. E. Wińskiej

                        Anna Czarnomysa - prace wykonane pod kierunkiem p. M. Kulmaczewskiej

                        i p. M. Hołownia- Iwanow

                        Izabela Matyskiel - praca wykonana pod kierunkiem p. E. Wińskiej

                        Magdalena Picewicz - praca wykonana pod kierunkiem p. B. Rećko

 

4. Kategoria PDP

I miejsce: Natalia Krysiuk - praca wykonana pod kierunkiem p. B. Boguszewskiej

                 Paweł Lenkiewicz - praca wykonana pod kierunkiem p. B. Boguszewskiej

II miejsce: Renata Furman - praca wykonana pod kierunkiem p. E. Szomko

III miejsce: Małgorzata Wysocka - praca wykonana pod kierunkiem p. E. Szomko

                   Marek Dowgier - praca wykonana pod kierunkiem p. E. Szomko

Wyróżnienie: Robert Bietkał - praca wykonana pod kierunkiem p. E. Szomko

                       Justyna Jurewicz - praca wykonana pod kierunkiem p. B. Mozolewskiej

                       Monika Kieda - praca wykonana pod kierunkiem p. Ewy Wińskiej

 

5. Kategoria ZSZS

I miejsce: Tomasz Kochanowski - praca wykonana pod kierunkiem p. B. Boguszewskiej

II miejsce: Tomasz Kochanowski - praca wykonana pod kierunkiem p. M. Hołownia- Iwanow

W kategorii ULOS prace konkursowe nie wpłynęły.

 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz dyplomów laureatom odbędzie się podczas uroczystego apelu szkolnego. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów plastycznych.

Organizatorkami konkursu były panie Beata Boguszewska, Małgorzata Hołownia - Iwanow i Katarzyna Bubieniec.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/maski.jpg