http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/kredki.jpeg14.02.2013 r. w Specjalnym OÅ›rodku Szkolno-Wychowawczym w SokóÅ‚ce komisja konkursowa w skÅ‚adzie: p. B. Tur, M. Zarachowicz, M. Kawrygo- Leonowicz rozstrzygnęła szkolny konkurs plastyczny ph. „Maska KarnawaÅ‚owa”.Celem konkursu byÅ‚o: kultywowanie tradycji zwiÄ…zanych z KarnawaÅ‚em, rozwijanie umiejÄ™tnoÅ›ci plastycznych uczniów oraz promowanie uczniów uzdolnionych i zaangażowanych w życie szkoÅ‚y. Wszystkie powyższe cele zostaÅ‚y zrealizowane o czym Å›wiadczy różnorodność zaprezentowanych prac wykonanych technikami: kolażu, wycinanki, wydzieranki, rysunku oraz prawidÅ‚owe przedstawienie tematu.

Do udziaÅ‚u w konkursie wpÅ‚ynęły 42 prace uczniów. Przy ocenie prac wziÄ™to pod uwagÄ™ wartość artystycznÄ…, inwencjÄ™ i estetykÄ™ twórczÄ… ,prawidÅ‚owe przedstawienie tematu oraz kategorie wiekowe: 2 SPL, 1-2 SPU, 2-3-4-5-6 SPU, 4-6 SPL, 1-3 GL, 1-2-3 GU, 1-3 PDP, 1-3 ZSZ, 2 ULOS.

WYNIKI KONKURSU:

1. Kategoria I-II SPU, II SPL i II-VI SPU:

I miejsce: Agnieszka MaciuÅ› - praca wykonana pod kierunkiem p. K. Bubieniec

II miejsce: Sylwia Gilewska - praca wykonana pod kierunkiem p. M. Kulmaczewskiej

III miejsce: Patryk Sewastianowicz -  praca wykonana pod kierunkiem p. K. Bubieniec

                    Piotr StanisÅ‚awczyk - praca wykonana pod kierunkiem p. K. Bubieniec

Wyróżnienie: Sylwia Gilewska - za kilka prac wykonanych pod kierunkiem p. E. Szomko,
B. Boguszewskiej, M. Kulmaczewskiej, M. Hołownia- Iwanow

                        Izabela Kowejsza - praca wykonana pod kierunkiem p. K. Bubieniec

                        MirosÅ‚aw MaciuÅ› - praca wykonana pod kierunkiem p. K. Bubieniec

2. Kategoria GU:

I miejsce: Krzysztof Drapczuk - praca wykonana pod kierunkiem p. E. Szomko

II miejsce: Sandra Radziszewska - praca wykonana pod kierunkiem p. E. Wińskiej

 

3. Kategoria IV-VI SPL i I-III GL:

I miejsce: Anna Baranowska - praca wykonana pod kierunkiem p. E. Wińskiej

II miejsce: Iza Kulmaczewska - prca wykonana pod kierunkiem p. M. Hołownia- Iwanow

III miejsce: Ewa Kasiańczuk - praca wykonana pod kierunkiem p. E. Szomko

Wyróżnienie: Matyskiel MichaÅ‚ - praca wykonana pod kierunkiem p. E. WiÅ„skiej

                        Anna Czarnomysa - prace wykonane pod kierunkiem p. M. Kulmaczewskiej

                        i p. M. HoÅ‚ownia- Iwanow

                        Izabela Matyskiel - praca wykonana pod kierunkiem p. E. WiÅ„skiej

                        Magdalena Picewicz - praca wykonana pod kierunkiem p. B. Rećko

 

4. Kategoria PDP

I miejsce: Natalia Krysiuk - praca wykonana pod kierunkiem p. B. Boguszewskiej

                 PaweÅ‚ Lenkiewicz - praca wykonana pod kierunkiem p. B. Boguszewskiej

II miejsce: Renata Furman - praca wykonana pod kierunkiem p. E. Szomko

III miejsce: Małgorzata Wysocka - praca wykonana pod kierunkiem p. E. Szomko

                   Marek Dowgier - praca wykonana pod kierunkiem p. E. Szomko

Wyróżnienie: Robert BietkaÅ‚ - praca wykonana pod kierunkiem p. E. Szomko

                       Justyna Jurewicz - praca wykonana pod kierunkiem p. B. Mozolewskiej

                       Monika Kieda - praca wykonana pod kierunkiem p. Ewy WiÅ„skiej

 

5. Kategoria ZSZS

I miejsce: Tomasz Kochanowski - praca wykonana pod kierunkiem p. B. Boguszewskiej

II miejsce: Tomasz Kochanowski - praca wykonana pod kierunkiem p. M. Hołownia- Iwanow

W kategorii ULOS prace konkursowe nie wpłynęły.

 

OgÅ‚oszenie wyników i wrÄ™czenie nagród oraz dyplomów laureatom odbÄ™dzie siÄ™ podczas uroczystego apelu szkolnego. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów plastycznych.

Organizatorkami konkursu były panie Beata Boguszewska, Małgorzata Hołownia - Iwanow i Katarzyna Bubieniec.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/maski.jpg