http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1190/pr4_copy.jpgW ramach projektu pn: „Kompetentni w dziaÅ‚aniu, konkurencyjni na rynku pracy” wspóÅ‚finansowanego przez UniÄ™ EuropejskÄ… w ramach Europejskiego Funduszu SpoÅ‚ecznego na lata 01.09.2019 – 30.08.2021r. zadanie 6: „Wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych”,  DziaÅ‚anie 1: „Wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych” w Specjalnym OÅ›rodku Szkolno-Wychowawczym w SokóÅ‚ce doposażona zostaÅ‚a pracownia ksztaÅ‚cenia zawodowego dla uczniów Branżowej SzkoÅ‚y I Stopnia ksztaÅ‚cÄ…cych siÄ™ na kierunku Kucharz. OtrzymaliÅ›my 4 gastronomiczne stoÅ‚y produkcyjne z drzwiami suwanymi ze stali nierdzewnej, 2 stoÅ‚y ze zlewem 2-komorowym z drzwiami suwanymi ze stali nierdzewnej z bateriÄ… kuchennÄ…, piec konwekcyjny, kuchenkÄ™ elektrycznÄ… ceramicznÄ… z piekarnikiem z funkcjÄ… termoobiegu i zmywarko - wyparzarkÄ™ do naczyÅ„ z dozownikiem pÅ‚ynu myjÄ…cego i pÅ‚uczÄ…cego oraz pompÄ… zrzutowÄ… i podstawÄ…. UÅ‚ożona zostaÅ‚a również glazura, zamontowane 2 okapy elektryczne i elektryczny podgrzewacz wody. Stworzone zostaÅ‚y warunki zbliżone  do rzeczywistych warunków pracy, w których mÅ‚odzież w ramach praktycznej nauki zawodu bÄ™dzie mogÅ‚a w peÅ‚ni uczestniczyć w zajÄ™ciach praktycznych w gastronomii. ZwiÄ™kszy siÄ™ ich komfort pracy, poprawi siÄ™ jakość wykonywanej pracy. DziÄ™kujemy Panu StaroÅ›cie – Piotrowi Rećko oraz Pani Dyrektor SOSW w SokóÅ‚ce.

Galeria

szkolny koordynator projektu, nauczyciel przedmiotów zawodowych – p.  Bożena Mróz