http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1190/pr4_copy.jpgW ramach projektu pn: „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 01.09.2019 – 30.08.2021r. zadanie 6: „Wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych”,  Działanie 1: „Wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce doposażona została pracownia kształcenia zawodowego dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia kształcących się na kierunku Kucharz. Otrzymaliśmy 4 gastronomiczne stoły produkcyjne z drzwiami suwanymi ze stali nierdzewnej, 2 stoły ze zlewem 2-komorowym z drzwiami suwanymi ze stali nierdzewnej z baterią kuchenną, piec konwekcyjny, kuchenkę elektryczną ceramiczną z piekarnikiem z funkcją termoobiegu i zmywarko - wyparzarkę do naczyń z dozownikiem płynu myjącego i płuczącego oraz pompą zrzutową i podstawą. Ułożona została również glazura, zamontowane 2 okapy elektryczne i elektryczny podgrzewacz wody. Stworzone zostały warunki zbliżone  do rzeczywistych warunków pracy, w których młodzież w ramach praktycznej nauki zawodu będzie mogła w pełni uczestniczyć w zajęciach praktycznych w gastronomii. Zwiększy się ich komfort pracy, poprawi się jakość wykonywanej pracy. Dziękujemy Panu Staroście – Piotrowi Rećko oraz Pani Dyrektor SOSW w Sokółce.

Galeria

szkolny koordynator projektu, nauczyciel przedmiotów zawodowych – p.  Bożena Mróz