http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1192/wi5_copy.jpg10 listopada 2021r. grupa Kucharzy z Branżowej SzkoÅ‚y I Stopnia SOSW w SokóÅ‚ce wraz z nauczycielem przedmiotów zawodowych – p. BożenÄ… Mróz uczestniczyÅ‚a w wirtualnej wycieczce zawodoznawczej do restauracji Polski Dom Rodzinny Serce w SokóÅ‚ce.  Ze wzglÄ™du na stan epidemiologiczny w naszym kraju wejÅ›cie do kuchni restauracji i wspólne przygotowanie potraw tak licznÄ… grupÄ… kucharzy byÅ‚o niemożliwe, ryzyko zakażenia żywnoÅ›ci i ludzi byÅ‚o zbyt duże.

OdwiedziliÅ›my liczne strony internetowe na temat restauracji, z których dowiedzieliÅ›my siÄ™ o jej lokalizacji, trasach dojazdu, danych kontaktowych, hotelu, pokojach, obsÅ‚udze i udogodnieniach, odwiedziliÅ›my fora internetowe z bardzo dobrymi opiniami. ObejrzeliÅ›my zdjÄ™cia z zewnÄ…trz budynku, który jest bardzo Å‚adny. CzytaliÅ›my liczne opisy, zachÄ™cajÄ…ce do odwiedzenia  restauracji i hotelu: „Prosty pensjonat poÅ‚ożony w okolicy mieszkalnej peÅ‚nej zieleni, 7 minut spacerem od plaży i oÅ›rodka sportów wodnych nad Zalewem Sokólskim oraz 11 minut od stacji kolejowej SokóÅ‚ka. W jasnych pokojach z malowidÅ‚ami na Å›cianach jest pÅ‚aski telewizor i bezpÅ‚atny dostÄ™p do sieci Wi-Fi, a w niektórych również miejsce wypoczynkowe lub dostÄ™p do wspólnego balkonu. Parking jest wliczony w cenÄ™ pobytu. W obiekcie jest bezpretensjonalna kawiarnia i pizzeria oraz umeblowany taras z ogrodem”.

ZwiedziliÅ›my restauracjÄ™ również od kuchni na podstawie zdjęć naszych absolwentów, uczestniczÄ…cych wczeÅ›niej w wycieczce. DziÄ™ki tym zdjÄ™ciom mogliÅ›my obejrzeć dziaÅ‚ produkcyjny, magazynowy, ekspedycyjny z nowoczesnym sprzÄ™tem i urzÄ…dzeniami, dziaÅ‚ administracyjno - socjalny oraz salÄ™ konsumenckÄ…. Najbardziej nas interesowaÅ‚o menu serwowane w restauracji. OdwiedzajÄ…c stronÄ™ facebooka restauracji dowiedzieliÅ›my siÄ™, że preferowana jest tradycyjna kuchnia polska. W dzieÅ„ wycieczki menu zawieraÅ‚o: zupÄ™ grochowÄ… i flaki, a na drugie danie pulpety drobiowo-wieprzowe z sosem, filet faszerowany miÄ™sem i szpinakiem, filet drobiowy siekany z warzywami, kartacze z okrasÄ…, kotlet warzywny, saÅ‚atka makaronowa z wÄ™dzonkÄ…. Wszystko byÅ‚o w bardzo przystÄ™pnych cenach na każdÄ… kieszeÅ„. Dodatki skrobiowe do daÅ„ gÅ‚ównych w postaci ziemniaków i frytek oraz dodatki witaminowe w postaci różnorodnych tradycyjnych surówek. Do picia kawa, herbata oraz domowe kompoty. ZapoznaliÅ›my siÄ™ również z asortymentem potraw z poprzednich dni i sposobem ich wykonania.

DziÄ™ki przychylnoÅ›ci wÅ‚aÅ›ciciela restauracji – p. Jerzego Lisa, uczniowie  naszej szkoÅ‚y (obecnie już  absolwenci) odbywali tam wakacyjne praktyki zawodowe, otrzymali też liczne bony na zakupy (zwyciÄ™zcy szkolnego konkursu kulinarnego w roku ubiegÅ‚ym). Bardzo dziÄ™kujemy. Liczymy na dalszÄ… wspóÅ‚pracÄ™.

Po zwiedzeniu restauracji przeszliÅ›my do pracowni gastronomicznej, gdyż brakowaÅ‚o nam wspólnego gotowania z szefem kuchni. PostanowiliÅ›my wiÄ™c w ramach praktycznej nauki zawodu usmażyć frytki, bÄ™dÄ…ce dodatkiem do dania gÅ‚ównego w restauracji Serce i miÅ‚ym akcentem koÅ„czÄ…cym naszÄ… wirtualnÄ… wycieczkÄ™ zawodoznawczÄ….

MyÅ›lÄ™, że wirtualna wycieczka do restauracji Polski Dom Rodzinny Serce wszystkim siÄ™ podobaÅ‚a. ZachÄ™camy wszystkich do korzystania z jej usÅ‚ug. Jest miÅ‚a, domowa i rodzinna atmosfera. DziÄ™ki wycieczce uczniowie poznali, bÄ…dź utrwalili wiedzÄ™ na temat tradycyjnych potraw charakterystycznych dla kuchni polskiej, w tym naszych potraw regionalnych oraz sposobów ich wykonania. MyÅ›lÄ™, że jeszcze bÄ™dzie okazja do bezpoÅ›redniego spotkania i uczestniczenia mÅ‚odzieży we wspólnym  gotowaniu.

ŹródÅ‚o wykorzystanych zdjęć strona gÅ‚ówna i Facebook restauracji Serce Polski Dom Rodzinny.

nauczyciel przedmiotów zawodowych – p. Bożena Mróz

Galeria