https://www.soswsokolka.pl/images/logo1.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1191/tik3_copy.jpgW SOSW w Sokółce dobiegła końca realizacja projektu pod nazwą „Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Projekt zakładał wyposażenie i dostosowanie pracowni informatycznej i klasopracowni szkolnych do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uczniowie klasy I SPU otrzymali: monitor interaktywny i 4 tablety, w tym 2 z nich z oprogramowaniem MÓWik przeznaczonym do komunikacji alternatywnej i wspomagającej dla osób mających poważne problemy z porozumiewaniem się za pomocą mowy. Program zawiera przejrzysty i zrozumiały system symboli, które można przetworzyć za pomocą wbudowanego syntezatora dźwięku. Użytkownik ma możliwość dodawania własnych symboli, obrazów, wybrania zakresu słownictwa, które w danym momencie odpowiada tematyce rozmowy. Wykorzystanie monitora i tabletów podczas zajęć zwiększa ich atrakcyjność, zaś wzbogacenie lekcji interaktywnymi ćwiczeniami przykuwa uwagę uczniów.

Wyżej wymienione narzędzia multimedialne z całą pewnością będą efektywnie wykorzystywane do realizacji programów nauczania.

       Pierwszoklasiści wraz z wychowawczynią przysyłają podziękowania dyrektorowi ośrodka-Pani Elżbiecie Szomko, kierownikowi internatu-Pani Beacie Tur oraz Staroście Sokólskiemu-Panu Piotrowi Rećko.

Galeria 

Marta Januszkiewicz