http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1196/258809670_226188369647780_887343449705061448_n_copy.jpgW dniach 16-19 listopada w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym odbyła się akcja wolontariacka pod hasłem „ Jesteśmy murem za polskim mundurem!”.

 Akcja ta miała na celu symboliczne wsparcie, wdzięczność i podziękowanie za pełnioną służbę dla żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Pożarnej oraz Policji, którzy obecnie pełnią służbę na granicy polsko – białoruskiej, strzegąc naszego wspólnego bezpieczeństwa. Wychowankowie ośrodka wraz z nauczycielami przygotowywali laurki przepełnione podziękowaniem.

 Wiemy, że jest ciężko naszym służbom dlatego też chcieliśmy im podziękować z całego serca. Laurki zostały przekazane do jednostki Straży Granicznej w Kuźnicy.

Nasza akcja miała również wydźwięk w ogólnopolskiej telewizji TVN, w której Pani Dyrektor Elżbieta Szomko opowiedziała o naszej inicjatywie.

 Jesteśmy murem za polskim mundurem! Zawsze z Wami!

Galeria 

 Julita Nelke