http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1197/pb160105_copy.jpgW dniu 16.11.2021.r w internacie SOSW w Sokółce odbyło się przyjęcie w szeregi społeczności internatu nowych mieszkańców. W tym roku impreza, przebiegała w atmosferze tradycji i obrzędów ludowych, czyli „ Pod strzechą” .

Organizatorami była Młodzieżowa Rada Internatu pod kierunkiem opiekunów rady Pani Zyty Biernackiej i Pani Beaty Żółtko.

Prowadzące otrzęsiny Wiktoria i Zosia gorąco powitały przybyłą Panią Dyrektor - Elżbietę Szomko oraz całą społeczność internatu. Podczas otrzęsin nowi mieszkańcy musieli wykonać wiele zadań, oczywiście z zastosowaniem symbolicznych lub humorystycznie zamienionych rekwizytów, była: orka pługiem, młócenie zboża cepem, wykopki, dojenie krowy, pieczenie chleba oraz kiszenie kapusty. Wykonywanie poszczególnych zadań polegało na rywalizacji dwóch zespołów. Przed każdą konkurencją osoby prowadzące przybliżały uczestnikom ciekawostki dotyczące tradycji i obrzędów ludowych. Impreza przebiegała w takiej formie, aby bawiła wszystkich i wspólnie integrowała.

Otrzęsiny zakończyły się ślubowaniem oraz wspólnym zdjęciem.

Nowo przybyłych serdecznie witamy w szeregach wychowanków internatu!

Galeria 

Beata Żółtko , Zyta Biernacka