http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt dla szkół ponadpodstawowych: „Lekcje z ZUS”.

Projekt objął honorowym patronatem Minister Edukacji i Nauki oraz Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1198/256725891_604385190979054_5457855663284162208_n_copy.jpgOd 8.11.2021r. do 22.11.2021r. uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce realizowali projekt: „Lekcje z ZUS”. Przeprowadzone zostały lekcje 4 lekcje przez nauczycieli SOSW: z przedmiotu wiedza o społeczeństwie – p. Sylweser Pakuła, podstawy przedsiębiorczości – p. Monika Mróz, na zajęciach z wychowawcą – p. Bożena Mróz i przez zaproszoną koordynatorkę d.s. komunikacji społecznej i edukacji w oddziale ZUS w Białymstoku -   p. Monikę Michałowską. Nauczyciele i uczniowie korzystali z ciekawych i interesujących materiałów zaproponowanych przez autora projektu - prezentacje, filmy, krzyżówki, komiksy, zeszyty dla ucznia.

Tematyka i treści nie były łatwe dla naszych uczniów, ale sposób przekazywania wiedzy przez nauczycieli prowadzących, chęć zgłębienia wiedzy przez uczniów, ich zaangażowanie podczas zajęć, przyczyniły się do opanowania podstawowej  wiedzy w zakresie ZUS niezbędnej w dzisiejszym świecie.

Uczniowie na początku obejrzeli filmy: informacyjne o ZUS i historii ZUS, na lekcji 1: „Świadomy zawsze ubezpieczony” zapoznali się z celem ubezpieczeń społecznych, historią ubezpieczeń, zadaniami ZUS. Wykorzystane zostały w tym celu filmy – „Świadomy zawsze ubezpieczony” i „Twoje życie – Twój wybór”, prezentacje multimedialne, które były punktem wyjścia do wspólnej rozmowy i indywidualnej pracy z tekstem.

Na lekcji 2: „Co Ci się należy, kiedy płacisz składki” uczniowie zapoznali się z następującymi zagadnieniami: system ubezpieczeń społecznych, praca zarobkowa a ubezpieczenia, świadczenia z ubezpieczenia chorobowego, świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego. Obejrzeli film: „Co Ci się należy, kiedy płacisz składki”, prezentację multimedialną, dyskutowali, zadawali pytania, wypełniali w grupie zeszyty ucznia oraz indywidualnie rozwiązywali testy na koniec lekcji, które wypadły całkiem nieźle.

Lekcję 3 i 4 poprowadziła p. Monika Michałowska, zaproszony specjalista z ZUS, która w ciekawy sposób przybliżyła uczniom zagadnienia związane z „rentami i emeryturami”: świadczenia z ubezpieczeń rentowych, świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego, emerytura – Twoja przyszłość w Twoich rękach, emerytura – I, II, III filar. Na lekcji 4: „E-ZUS, czyli firma pod ręką” uczniowie zapoznali się z następującymi zagadnieniami: rejestracja firmy, zgłoszenie do ubezpieczeń, ulgi w płaceniu składek, rozliczenia z ZUS. Wykład, wspólna pogadanka, prezentacje, grupowa i samodzielna praca uczniów przyniosła oczekiwane efekty.

Dziękujemy p. Monice Michałowskiej za skorzystanie z naszego zaproszenia i przeprowadzenie dwóch lekcji, za ciekawą formę i metody dostosowane do możliwości psychofizycznych naszych uczniów oraz za upominki, z których wszyscy byli bardzo zadowoleni.

Zdobytą wiedzę młodzież wykorzystała przystępując do szkolnego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady: „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” edycja 2021/2022, która odbyła się w naszej szkole dnia 23.11.2021r. Ale o tym w następnym artykule.

Galeria

szkolne koordynatorki projektu: p. Bożena Mróz, p. Monika Mróz