http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W listopadzie 2021 roku kilkoro uczniów naszej szkoły przystąpiło do udziału
w wojewódzkim konkursie plastycznym ph.: „Piękne są nasze barwy ojczyste", którego organizatorem była świetlica przy SP Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi
w Białymstoku. Celem konkursu było rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej oraz kształtowanie postaw patriotycznych. Spośród wielu nadesłanych prac jury nagrodziło pracę Emilki-uczennicy klasy I SPL oraz przyznało wyróżnienie Michałowi – przedszkolakowi z grupy „Żabki”.

W sposób pomysłowy i oryginalny ukazali oni piękno barw ojczystych
w nawiązaniu do  tematu pod kierunkiem pań: Edyty Kondrat i Moniki Grusznis.

 Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

Edyta Kondrat

https://www.soswsokolka.pl/images/kp2.jpg https://www.soswsokolka.pl/images/kp1.jpg