http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/wystawa_maski.jpg

W ramach kontynuacji kilkuletniej wspóÅ‚pracy z OddziaÅ‚em Biblioteki DzieciÄ™cej w SokóÅ‚ce, w dniu 19.02.2013r. zostaÅ‚a przygotowana kolejna wystawa twórczoÅ›ci plastycznej wychowanków OÅ›rodka ph. „Najciekawsza maska karnawaÅ‚owa”.
Jest to wystawa prac, które wpÅ‚ynęły na wewnÄ…trzszkolny konkurs plastyczny. Wszystkie maski  wykonane przez naszych wychowanków sÄ… niezwykle ciekawe, kolorowe i oryginalne. WystawÄ™ przygotowaÅ‚y panie B. Boguszewska i K. Bubieniec.

Zachęcamy wszystkich do obejrzenia wystawy!