http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1201/260732558_492839335224819_3781165766023120544_n_copy.jpg24.11.2021r. uczniowie SzkoÅ‚y PrzysposabiajÄ…cej do Pracy oraz SzkoÅ‚y Podstawowej w Specjalnym OÅ›rodku Szkolno-Wychowawczym w SokóÅ‚ce pod opiekÄ… paÅ„ Magdaleny SÅ‚yż, Marty Kawrygo-Leonowicz, Doroty KozaczyÅ„skiej i Lili Zajkowskiej mieli okazjÄ™ obejrzeć bajkÄ™ muzycznÄ… „Adonis ma goÅ›cia”.

Spektakl mogliśmy podziwiać na deskach Opery i Filharmonii Podlaskiej.

Bajka opowiada o rozkwicie przyjaźni miÄ™dzy piÄ™knÄ… kolorowÄ… papugÄ… i czarnÄ… wronÄ…. Papuga żyjÄ…ca od urodzenia w klatce, egzystuje w przeÅ›wiadczeniu, że mieszka w paÅ‚acu, a osoby dostarczajÄ…ce pożywienie to jej sÅ‚użący. Dopiero spotkanie z wronÄ…, żyjÄ…cÄ… wczeÅ›niej na wolnoÅ›ci, doprowadza do konfrontacji i uÅ›wiadomienia jak jest naprawdÄ™. Treść i życiowe mÄ…droÅ›ci zostaÅ‚y przekazane w sposób zabawny, dziÄ™ki czemu trafiÄ… zarówno do maÅ‚ego jak i dorosÅ‚ego widza.

Galeria 

Marta Kawrygo-Leonowicz