http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1204/261862980_4530008070448427_19684276851389461_n_copy.jpgW tym roku szkolnym uczniowie pod kierunkiem p. Katarzyny Zalewskiej wzięli udział w projekcie „BohaterON- włącz historię”, którego organizatorem był Instytut Pamięci Narodowej. Toogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku.Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Projekt ma edukować, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Celem projektu jest także uhonorowanie i upamiętnienie Powstańców Warszawskich.

W ramach projektu zostały przeprowadzone w trzech zespołach klasowych (28 uczniów), na lekcji języka polskiego, zajęcia dotyczące tematyki Powstania Warszawskiego.

Uczniowie zostali zapoznani z indywidualnymi historiami Powstańców Warszawskich. Przeprowadzono lekcje na temat Powstania Warszawskiego i wartości patriotycznych. Uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej poznali wzruszającą historię o  <<„MAŁYM” roznosicielu NADZIEI>>, starsi uczniowie z kl. branżowej i szkoły przysposabiającej do pracy zapoznali się z życiem codziennym podczas powstania warszawskiego na podstawie specjalnie przygotowanego we współpracy z Historią bez cenzury odcinka „Głód, brud i wesela – codzienność podczas PowstaniaWarszawskiego”.

Podczas tych spotkań uczniowie utrwalali najistotniejsze wiadomości na temat tego ważnego wydarzenia z historii naszego kraju, poznawali sylwetki powstańców,oglądali zdjęcia zniszczonej Warszawy oraz pracowali samodzielnie wykorzystując metody aktywizujące.Uczniowie włączyli się też aktywnie w przygotowaniegazetki poszerzającej wiedzę na temat Powstania Warszawskiego.

Dodatkową wartością będzie wycieczka do Warszawy w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, dzięki której chociaż częściowo młodzież biorąca udział w Projekcie „BohaterON” pozna miejsca związane z Powstaniem Warszawskim.

Udział w tej specjalnej lekcji historii, jaką jest ogólnopolska kampania„BohaterON - włącz historię”wpłynął na rozbudzenie uczuć patriotycznych i dumy narodowej wśród naszych uczniów.

Galeria 

Katarzyna Zalewska