Zapraszamy uczniów: Branżowej Szkoły I Stopnia, Szkoły Podstawowej, Szkoły Przysposabiającej do Pracy, Przedszkola, nauczycieli, rodziców, pracowników niepedagogicznych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji charytatywnej: „Góra Grosza”. Organizatorem akcji jest Towarzystwo Nasz Dom w Warszawie. Akcja zbiórki monet trwa do 31.12.2021r. Przekazywanie monet na Urzędy Pocztowe od 02.01.2022 do 30.06.2022. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci, które nie wychowują się w swojej rodzinie - z domów dziecka, rodzin zastępczych. Każda drobna moneta może pomóc Twojemu koledze lub koleżance!!! Ponadto zapraszamy nauczycieli i wychowawców do przeprowadzenia lekcji wychowawczych o dobroczynności i aktywności społecznej. Ważne jest, aby promować i pielęgnować dobroczynność wśród uczniów i przedszkolaków! Propozycje znajdziecie Państwo na https://towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza/

Zbiórce monet mogą towarzyszyć imprezy przeprowadzane na terenie szkoły/przedszkola, takie jak np. festyny, przedstawienia i inne – w zależności od Waszych pomysłów. Towarzystwo Nasz Dom czeka na relacje, fotografie, prezentacje multimedialne. Swoje wrażenia z akcji możecie opisać na stronie społecznościowej organizatora akcji: www.facebook.com/towarzystwonaszdom. Zapraszamy! Przyłączcie się do nas!

szkolni koordynatorzy akcji charytatywnej w szkole branżowej – p. Bożena Mróz,

w SP, PdP, przedszkolu - Szkolne Koło Wolontariusza – p. Beata Mozolewska, p. Iwona Gieniusz

https://www.soswsokolka.pl/images/gra_grosza_2021.jpg