http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

„Na Å›w. Andrzeja dziewkom z wróżby nadzieja”

„Noc Andrzeja Å›wiÄ™tego przyniesie nam narzeczonego”

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1211/262409235_439176294503698_2064464058669298171_n_copy.jpg30 listopada byÅ‚ wyjÄ…tkowym i dÅ‚ugo wyczekiwanym dniem przez uczniów klasy I-II-III ze SzkoÅ‚y  Branżowej SOSW w SokóÅ‚ce. Pod kierunkiem wychowawcy klasy – p. Bożeny Mróz mÅ‚odzież zorganizowaÅ‚a klasowe „Andrzejki”. UpiekÅ‚a ciasta, ciasteczka maÅ›lane z wróżbÄ…, kupiÅ‚a sÅ‚odkoÅ›ci i napoje, przygotowaÅ‚a stóÅ‚ i wróżby. RozpoczÄ™liÅ›my od źródeÅ‚ ludowej tradycji, którÄ… przedstawiÅ‚a wychowawczyni. ÅšwiÄ™ty Andrzej miaÅ‚ zapewnić dziewczÄ™tom dobrych mężów zgodnie z porzekadÅ‚em ludowym: „Noc Andrzeja Å›wiÄ™tego przyniesie nam narzeczonego”. StworzyliÅ›my również odpowiedni nastrój poprzez wykorzystanie Å›wiec i lampionów.

Nasz program andrzejkowy byÅ‚ ciekawy i bogaty. Uczniowie przechodzÄ…c od stanowiska do stanowiska wróżyli sobie wykorzystujÄ…c nastÄ™pujÄ…ce wróżby: z dwóch talii kart - „O czym marzysz? I co CiÄ™ czeka w przyszÅ‚oÅ›ci?”, „PrzyszÅ‚y kandydat na męża”, „Kim bÄ™dÄ™? (wróżba z talerzykami), „Znaczenie cyfr z daty urodzenia”, wróżba z butelkÄ…, wróżby z wosku, „Znaki zodiaku”.

KolejnÄ… zabawÄ… byÅ‚o wróżenie imienia przyszÅ‚ej żony, męża, narzeczonego, narzeczonej, co wywoÅ‚aÅ‚o uÅ›miech na twarzach uczniów. Każdy byÅ‚ zadowolony z wróżb i przepowiedni. Na koniec przy blasku Å›wiec uczniowie usiedli do nakrytego i zastawionego potrawami stoÅ‚u, konsumujÄ…c wykonane wczeÅ›niej przez siebie sÅ‚odkoÅ›ci.

Ciasteczka maÅ›lane z wróżbÄ… w Å›rodku byÅ‚y zwieÅ„czeniem tajemniczego dnia. Andrzejki uznajemy za udane!!!

Galeria

wychowawca klasy -Bożena Mróz